Reklamy nominované,
protože propagují násilí

Reklamy obrazově či textově podněcují násilí založené na dominanci jednoho genderu nad druhým.

Cílem reklam, které zobrazují násilné scény mezi různými skupinami, je šokovat. Obrazové i textové násilí je ve spojení se sexismem založeno na dominantním postavení jednoho genderu nad druhým.

Reklamy většinou zobrazují dominantní postavení mužů nad ženami. Podřízení, pasivita a ovládnutí ženy slouží k potvrzení moci a statusu. Tlak na budování maskulinity ve spojitosti s agresí a násilím má dopad na představy o chování mužů v mužských kolektivech, kde tento tlak může vést k zesměšňování mužů, kteří tyto představy nenaplňují.

Tlak na potvrzování statusu a dominance prostřednictvím agrese a násilí se může projevit i ve vztazích mužů a žen — ve formě akceptování násilí na ženách.

Nominace


Z předchozích let

To „přeříznutí“ nemyslíme doslova. Jestli to tak berete, máte problém vy.

To, jak spolu mluvíme, má vliv na to, jak se k sobě chováme. Není samozřejmě možné říct, že pokud vidíme slovo “přeříznout”, půjdeme najít pilku a zatoužíme po krvi. Pokud ale vídáme obrazy násilí a slogany, které k násilí odkazují pravidelně, posiluje to jejich legitimitu. A to zejména v případě, že jsou umístěné na prominentních místech – na billboardech či vysílané v televizi.

Pokud se v mediálním sdělení vyskytují postavy nebo situace, ke kterým má divák blízko nebo je zažil, pravděpodobnost nápodoby násilného chování vzrůstá. (Bok, Mifflin, 1998) V jednom případě například pětiletý chlapec z Ohia zapálil maringotku, ve které žil s rodinou. Při požáru zemřela jeho mladší sestra. Film Postel v plamenech inspiroval jednoho muže, který svou ženy zapálil, jiný zase svou manželku surově zbil. (Renzetti, 2003)