Tato reklama využívá jazykový sexismus a využívá princip sex sells

  • využívá jazykový sexismus,
    Reklamy obsahují znevažující slovní popis — spojený s vizuálem, který může, ale nemusí být problematický. Často se objevují dvojsmyslné sexuální narážky. více »
  • a využívá princip sex sells.
    Reklamy využívají nahotu a sexualitu bez souvislosti s propagovaným produktem. více »

Nominoval/a: Markéta Sobotová
Nalezeno: Billboard

Tato reklama byla nominována v 8. ročníku Sexistického prasátečka v roce 2016.

Ale vždyť na pěknou nahou holku se podívá rád každý!

Použití nahého těla či dalších sexuálních motivů v reklamě má přilákat pozornost. Faktem však je, že lidé si sice takové reklamy všimnou, ale inzerovaného produktu už méně. (Vysekalová, Komárková, 2000)

Ve 40. letech bylo zjištěno, že zobrazování žen láká pozornost i jiných žen. (Rudolph, 1947) Reklamy využívající sexuality oslovují i dospívající. (De Young a Crane, 1992) Vzbuzení zájmu recipienta prostřednictvím erotického motivu ale odvádí pozornost od samotného produktu a tím se reklama stává nefunkční.

Působí zde takzvaný „upíří efekt“, což znamená, že čím je celý kontext erotičtější, tím se pravděpodobnost, že si reklamu zapamatujete, zmenšuje. Výsledně si lidé tedy zapamatují reklamu, ale nespojí si ji se značkou. (Vysekalová, Komárková, 2000)